Horváth Dániel

A megfigyelés esztétikája

Kiállítás és akció Friedrich Dürrenmatt: A megbízás, avagy a megfigyelők megfigyelésének megfigyeléséről c. novellája alapján

#építészet #épített környezet #vizuális mintázat #megfigyelés #szabadság

1. A megfigyelés infrastruktúrája vizuális mintázatot alkot körülöttünk.

1.1 Az adó-vevő eszközök —mint az élősködők—, megtelepszenek a házakon, megfertőzik a városi környezet esztétikai szövetét, szervetlen növedékként kapcsolódnak az építészeti formákhoz, így önmaguk is építészeti elemmé válnak. Elsősorban a legyengült, elhanyagolt épületeket támadják meg,  amelyek ezáltal a technológiai hálózat esztétikai rombolásának áldozatául esnek, de tiszta tömegekkel rendelkező, értékes épületekre is felkerülhetneknek, amelyek eredeti építészeti koncepcióját eltérítik, utólag módosítják.

1.2 Az építészeti elemmé vált eszközök egyre sűrűsödve saját hálózatot, jellegzetes vizuális mintázatot hoznak létre, ezáltal erodálják a természeti és épített környezetet.

 • A vizuális környezet rombolása öngerjesztő folyamat? Az esztétikailag roncsolt valóság tovább tereli a társadalmat a virtualitás felé, ami még sűrűbb infrastruktúra installálását teszi szükségessé?
 • Mennyire veheti át vizuális környezetünk formálását a technológiai hálózat?
 • Van-e összefüggés a környezetünk esztétikai állapota és az életminőség között?

2. A hálózat alapinfrastruktúrává vált, ezen keresztül áramlanak személyes életünk eseményei, beszélgetéseink, tudásunk, érzelmeink, titkaink. Ugyanakkor a szolgáltatások és a megfigyelés nem elválasztható egymástól, tehát a hálózat elemei egyben a megfigyelés infrastruktúráját is biztosítják.

 • A megfigyelés elfogadása egy önkéntesen vállalt fizetség?
 • A megfigyelés hasznos, vagy káros?
 • Mennyire veheti át magánéletünk felett az uralmat a technológia?
 • A „nagyhatalmak” vagy „nagyvállalatok” kísérleti telepei vagyunk?
 • Valójában ki a megfigyelő? Mi a célja? Ki mit figyel? Mi egymást? Vagy egy rajtunk kívülálló entitás, minket?

A projekt két elemből áll:

—Kiállítás
—A kiállítás közben zajló akció (amelynek részletei előzetesen titkosak)


—Kiállítás

 • Fotó alapú grafikai objektumok: barna csomagolópapírra nyomtatott nagyméretű “esztétizált” szintetikus képek, mellettük idézetek a novellából (a következő nézőképek a csomaglópapírra nyomtatás textúráját is szimulálják)

“ha létezik Isten, akkor kizárólag mint tiszta szellem, tiszta megfigyelés létezhet, képtelen beavatkozni az anyag evolúciós és végül a tiszta semmibe torkolló folyamatába, mert még a protonok is szétesnek, és a Föld, a növények, az állatok és az ember is az evolúció folyamatában keletkeztek és pusztulnak el, és a teremtés csak akkor nem mocskolja be Istent, ha Isten tiszta megfigyelés, és ez őrá, az operatőrre is érvényes, mert az ő feladata is kizárólag a megfigyelés”

“…korunk jellemző tünete egyébként, ami közte és megfigyelői, a megfigyelőit figyelő megfigyelt között lejátszódik: mindenki úgy érzi, hogy figyelik, korunk embere megfigyelt ember, egyre kifinomultabb módszerekkel figyeli az állam, az ember pedig egyre elkeseredettebben igyekszik megszabadulni a megfigyeléstől, az állam pedig egyre gyanakvóbb szemmel figyeli az embert és viszont…”

“egy megfigyelt isten nem isten többé, Isten azért szabad, mert rejtett, láthatatlan, az ember pedig azért nem szabad, mert megfigyelik, de ennél sokkal borzasztóbb az, hogy egy komputerrendszer figyeli és teszi nevetségessé;”

“a világ minden tájáról összesereglett munkanélküli operatőrök és fotóriporterek támogatásával meg akarja dönteni a kormányt; a fotósoknak a háború megélhetést nyújt, mert a háborúnak az a lényege, hogy megfigyelik, ugyanis csak így tesztelhetők a fegyverek, ismerhetők meg és küszöbölhetők ki gyengéik és konstrukciós hibáik”

“ennyit még soha nem figyelt meg az ember a természetből, úgyszólván lemeztelenítette, megfosztotta titkaitól, kihasználja, elherdálja tartalékait, és ő, D. úgy látja néha, hogy a természet is figyeli az őt figyelő embert és agresszíven válaszol: a levegőszennyezés, a talajmérgezés, a talajvízszennyezés, az erdőpusztulás a természet
sztrájkjáról tanúskodik, a természet megtagadja a mérgező anyagok megtisztítását, az új vírusok, földrengések, aszályok, árvizek, hurrikánok, vulkánkitörések stb. a megfigyelt természet tudatos óvintézkedése megfigyelőivel szemben”

“Lambert jegyzetei túlságosan elvontak, nem az ember megfigyelése, hanem absztrahálása olvasható ki belőlük, a depressziót például pszichoszomatikus jelenségként definiálja, amit szerinte a lét értelmetlenségének belátása vált ki, mely értelmetlenség elválaszthatatlan a magánvaló léttől, a lét értelme a lét maga, és ezért a lét elméletileg elviselhetetlen”

röviden: az emberiség úton van bölcsője felé, a fundamentalisták, az idealisták, a moralisták azon munkálkodnak, hogy a nem-megfigyelt emberiségnek megfigyelést és ezáltal értelmet varrjanak a nyakába, mert az ember már csak amolyan rendszerető fajta, és értelem híján tehetetlen, ezért képes —a szabadságot kivéve— mindent elviselni”

Az épületek jegyzéke

 1. Rendelőintézet, Budapest, XI. Fehérvári út 12. Helyi védettségű épület. Tervezők: Szendrői Jenő és Lévai Andor, 1948-1949. ->link, 49.o.
 2. Lakóház, Budapest, XIV. Kassai tér 19.
 3. Lakóház, Budapest, XIV. Horvát Boldizsár u. 4.
 4. Lakóház, Budapest, XIV. Kassai tér 19.
 5. Lakóház, Budapest, VII. Lövölde tér 4.
 6. Lakóház, Budapest, XIV. Rákospatak park 7.
 7. Meteorológiai obszervatórium Pécs, Misina-tető. Tervező: Getto József, 1959.
 8.  
 9.  
 10.  
 11.  
 12.  

Az adótornyok helyadatai

Adatbázis-lekérdezés és térképes megjelenítés az overpass-turbo.eu oldalon keresztül

—A kiállítás közben zajló akció

  • az akció részletei (előzetesen) titkosak,
  • a kiállítás megtekintése regisztrációhoz kötött,
  • a látogatók a kiállítás megtekintése után, a kiállítótér elhagyásakor kapnak teljeskörű tájékoztatást.

További információ: Horváth Dániel – Kontakt

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google